93 168 65 07 / 640 164 819

Declaració d’accessibilitat

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS SCP s’ha compromès a fer accessible el web www.armenterasblanco.com, de conformitat amb la UNE-EN 301 549:2022 – excloent-ne el contingut exclòs pel RD 1112/2018.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web a què fa referència la declaració, segons el cas.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018

Sent la web generalment avaluada com

Perceptible, quant a informació i components de la interfície
Operable quant a components de la interfície d’usuari i navegació
Comprensible, quant a la informació i el maneig de la interfície d’usuari
Robust, quant al contingut i la seva interpretació

 

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 6 de juliol de 2023

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació en combinació amb lavaluació del web https://www.tawdis.net/

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada el març del 2023.

 

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions a través del formulari de contacte d’aquest lloc web, sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) per a:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, així com sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de làmbit daplicació daquesta normativa.

Un cop rebuda la vostra consulta d’informació o queixa, donarem resposta en el menor temps possible.

 

El nostre compromís amb l’accessibilitat

En aquesta web s’han adoptat una sèrie de mesures que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat mitjançant

Incloure continguts clars i ben estructurats.
Millorar la navegació i lexperiència de lusuari.

Call Now Button