93 168 65 07 / 640 164 819

DRET BANCARI

Portem anys defensant els nostres clients davant de productes bancaris com les participacions preferents, les accions de Bankia, els swaps, els bons convertibles de Santander, les hipoteques multidivisa, etc.

A més, som experts en la reclamació de nul·litat de clàusules abusives contingudes en préstecs i hipoteques; clàusula sòl, interessos de demora abusius, clàusula de venciment anticipat, etc.

Assessorament contractual de préstecs hipotecaris
Personals, línies de crèdit, lloguer financer, factoring, renting...
Assessorament i gestió de dació en pagament
Revisions de hipoteca, clàusules sòl...
Mala praxis bancària

ADVOCATS DE DRET BANCARI

Com a resultat del nostre treball, hem estat responsables de sentències que han establert una important jurisprudència en aquesta matèria.

Com diu la célebre frase del filòsof Paolo Flores d’Arcais “la legalitat és el poder dels qui no tenen poder”. No deixi de reclamar el que per justícia li pertany.

Call Now Button