93 168 65 07 / 640 164 819

RECLAMACIÓ D’IMPAGATS

La morositat és un problema tant per a aquells que tenen un crèdit impagat com per als deutors als quals se’ls reclama una quantitat que no deuen, només parcialment o que simplement no poden pagar.

Des del nostre despatx d’advocats, tenim una àmplia experiència tant en la reclamació d’impagaments com en les oposicions de deute i negociacions de pagament dels mateixos.

Reclamació judicial i extrajudicial d'impagaments
Negociació i reestructuració de deutes
Llei de la Segona Oportunitat
Execucions hipotecàries
Procediments monitoris

Advocats gestió de morositat

Adaptem el nostre pressupost a la quantitat de deute que es reclama, de manera que les despeses judicials no siguin un impediment perquè vostè pugui fer valer els seus drets.

Si és vostè una empresa o un autònom, li podem oferir una quota fixa mensual per a la gestió de la seva cartera d’impagats.

Call Now Button