93 168 65 07 / 640 164 819

El nostre bufet d’advocats acaba de rebre una sentència del Jutjat nº50 de Barcelona que declara nul·la la clàusula sòl, la qual no s’aplica des de maig de 2013.

Aquest procediment tenia la particularitat que BBVA, tot i haver rebutjat les nostres reclamacions amistoses, es va allanar a les nostres pretensions en seu judicial, és a dir, va reconèixer que la clàusula sòl era abusiva i que procedia la devolució al client de tot el cobrat indegudament. El problema residia en determinar la quantitat que es devia tornar; segons els nostres càlculs eren 12.601,37 euros i segons l’entitat bancària, només 1.484,53 euros.

Afortunadament, vam poder acreditar que la quantitat que nosaltres sol·licitàvem era la correcta i finalment, es va condemnar BBVA a retornar al nostre client un total de 12.601,37 euros, amb els interessos legals generats des del cobrament de cada quota i les costes judicials.

Us deixem aquí la sentència per si és del vostre interès. Sentència nul·litat clàusula sòl 93810072018

Call Now Button