93 168 65 07 / 640 164 819

El nostre despatx ha aconseguit una de les primeres sentències del Jutjat nº50 de Barcelona, jutjat especialitzat en matèria de clàusules abusives, declarant la nul·litat d’una clàusula sòl continguda en un préstec hipotecari de l’entitat ABANCA.

L’anul·lació de la clàusula sòl

En aquest cas, els clients havien contractat el préstec hipotecari el 2009 amb un interès del 0,60 més EURIBOR. El préstec incloïa una clàusula del sostre del 3%, la qual comportava que, donada la tendència baixista de l’EURIBOR des del 2009, se’ls havia aplicat la clàusula sòl des del principi de l’operació.

El jutge considera que Abanca no ha pogut acreditar que va complir amb els deures d’informació i transparència que exigeix la jurisprudència del Tribunal Suprem en la sentència del 13 de maig de 2009, per considerar que una clàusula sòl no és abusiva:

No s’ha acreditat que es facilités una informació prou clara que es tracta d’un element definitori de l’objecte principal del contracte. No s’han realitzat simulacions d’escenaris diversos relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d’interès en el moment de contractar. No s’ha facilitat al client una informació prèvia i clara, comprensible sobre el cost comparatiu amb altres modalitats de préstec de la pròpia entitat o advertència que al concret perfil del client no se li oferten les mateixes. La clàusula manca de precisió i concreció dins de la multitud de dades de l’escriptura.

Cabe destacar que els clients es van acollir a la reclamació prèvia prevista al Decret 1/2017, obtenint una resposta negativa per part d’ABANCA, pel que es van veure obligats a interposar el present procediment judicial.

El client recuperarà un total de 9.127,98 euros, així com els corresponents interessos legals des del pagament de cada quota i les costes processals.

Us deixem la sentència íntegra per si és del vostre interès.

SENTÈNCIA ABANCA16012018

Call Now Button