93 168 65 07 / 640 164 819

L’article 235.32 del Codi Civil de Catalunya regula l’adopció dels fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adoptant conviu com a parella estable. Els casos en què es permet l’adopció són els següents:

  • La filiació no està legalment determinada respecte a l’altre progenitor. Per exemple, seria el cas de fills de mares solteres.
  • El pare o la mare ha mort.
  • El pare o la mare estan privats de la potestat o bé, estan sotmesos a una causa de privació de la potestat.
  • El pare o la mare consenteixen l’adopció.

Si l’adoptat ja ha complert els 12 anys  haurà de donar el seu consentiment a l’adopció. També caldrà escoltar altres parts com  els germans que conviuen dins l’unitat familiar.

L’adopció s’ha de constituir mitjançant resolució judicial motivada conforme es compleixen tots els requisits establerts al Codi Civil de Catalunya i sobretot ha de tenir en compte l’interès de l’adoptat. És un procediment judicial relativament senzill si es compleixen els requisits exigits per la llei i que permet formalitzar jurídicament relacions familiars que ja existeixen de fet

Call Now Button