93 168 65 07 / 640 164 819

En un post anterior, us vam parlar dels tràmits documentals per acceptar una herència https://armenterasblanco.com/tramites-para-aceptar-una-herencia/ 

En el nostre següent post us explicarem breument quines són les formes que existeixen per acceptar una herència.

Hi ha dues formes de acceptar una herència, expressa o tàcita.

L’acceptació expressa de la herència és aquella en la qual expressem la nostra voluntat d’acceptar la herència, com és acudir a un notari per realitzar el que es denomina l’escriptura d’acceptació de herència.

Ara bé, no sempre que expressem la nostra voluntat d’heretar hem d’acceptar la herència, ja que quan es accepta una herència, s’accepten tant el patrimoni com les deutes.

Formes d’acceptació

Per això, existeixen dues formes d’acceptar la herència, com són l’acceptació pura i simple i l’acceptació a benefici d’inventari.

L’acceptació pura i simple: És l’acceptació de la herència amb el benefici i els deutes. Un cop acceptem la herència davant notari, acceptem els béns de la persona que ens ha deixat en herència i també tots els deutes, passant a respondre amb el nostre patrimoni, dels deutes del causant.

L’acceptació a benefici d’inventari: És l’acceptació en la qual deixes a expensas del resultat de l’inventari dels béns i dels deutes, l’acceptació o no de la herència. Així, en cas que de l’inventari resulti un saldo negatiu, únicament es liquidaran els deutes del causant amb el patrimoni existent, de manera que en cas que el patrimoni sigui inferior al deute, l’hereu pot no acceptar la herència, i per tant, part dels creditors o tots ells, quedaran sense compensar els seus deutes. Cal destacar que l’acceptació a benefici d’inventari és més costosa en temps i diners.

D’altra banda, l’acceptació tàcita és aquella en la qual l’hereu realitza accions tendents a que es presumeixi l’acceptació de la herència, com són actuar com a arrendatari de l’habitatge que el testador tenia llogat, conduir el vehicle propietat del difunt i assegurar-lo al nostre nom, etc.

Esperem que aquest post us hagi aclarit alguns dubtes sobre els tipus d’acceptació de herència existents. Com sempre, aquest post és un breu resum, si necessiteu realitzar una consulta personalitzada sobre alguna qüestió amb referència a aquest post o de qualsevol altre tipus que tingui a veure amb els tràmits de l’acceptació de herència o amb el dret successori, us preguem que tramiteu una consulta amb nosaltres a través del nostre formulari de consulta de la pàgina web o a través de trucada telefònica i amb molt de gust atendrem totes les vostres dubtes.

És molt recomanable comptar amb l’assessorament d’un bon advocat especialista en la gestió dels tràmits, per no cometre errors fiscals o d’algun altre tipus. Consulteu els nostres honoraris per realitzar els tràmits de l’acceptació de herència, oferim facilitats de pagament i un assessorament personalitzat adaptat a la situació de cadascun dels nostres clients. Els nostres anys d’experiència ens avalen.”

Call Now Button