93 168 65 07 / 640 164 819

Quan els advocats parlem de la Guarda i Custòdia, ens referim al progenitor (pare o mare) que s’encarregarà del fill menor en cas de ruptura.

Els principals tipus de guarda i custòdia són:

  •  Guarda i custòdia en exclusiva

El progenitor que s’atribueixi la guarda i custòdia haurà de proporcionar habitatge al menor i procurar-li l’alimentació que necessiti, així com fer-se càrrec de procurar-li roba i educació. D’aquesta manera, el pare o la mare que s’atribueixi la guarda i custòdia del seu fill menor serà l’encarregat de lliurar i recollir el menor a l’escola, de portar-lo a classes extraescolars, així com s’encarregarà de comprar tant la roba que necessiti com els aliments diaris, medicaments i material escolar que el menor necessiti.

Tot això pot derivar de assistir el menor a les visites mèdiques que tingui, així com d’ajudar-lo amb els deures escolars i procurar-li la higiene diària que el menor necessiti.

El progenitor no custodi, únicament es farà càrrec d’abonar la pensió d’aliments que li correspon amb la part en la qual ha de participar per poder fer-se càrrec del menor, i d’abonar la part corresponent als gastos extraordinaris que tingui el menor, i se’n farà càrrec en l’horari en què se li atribueixi el règim de visites.

  • Guarda i custòdia compartida

Quan la guarda i custòdia s’atribueix de manera compartida, tots dos pares han de fer-se càrrec per igual, o en el percentatge que s’hagi pactat o es pugui fer càrrec cadascú, de tot el que concerneix aliments, roba i calçat, educació i salut del menor.

Per tant, la responsabilitat, en aquest cas, és compartida, i tots dos pares hauran de realitzar les mateixes tasques amb el menor, en el temps en què se li atribueixi la guarda i custòdia.

Armenteras Blanco

Call Now Button