93 168 65 07 / 640 164 819

El nostre despatx és especialista en dret bancari, i hem observat que un dels productes tòxics de la banca que afecta més als nostres clients són les targetes revolving.

Les targetes revolving permeten accedir a crèdits al consum limitats mitjançant l’ús de la targeta o disposicions en efectiu mitjançant trucades telefòniques. El problema és que els interessos remuneratius acostumen a ser molt alts, de manera que és molt habitual que es deixin pendents quantitats absolutament desproporcionades respecte a l’import prestat.

Aquestes targetes poden anar en contra de l’article 1 de la Llei de 23 de juliol de 1908 de Repressió de l’Usura, que estableix que “serà nul tot contracte de préstec en què s’estipuli un interès notablement superior al normal del diner i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas o en condicions tals que resulti lleoní, havent-hi motius per estimar que ha estat acceptat pel prestatari a causa de la seva situació anguniós, de la seva inexperiència o de la limitació de les seves facultats mentals”.

Segons la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 628/2015 de 25 de novembre de 2015, Secció nº16), els requisits jurisprudencials per aplicar aquest article són els següents:

1.- S’ha de comparar l’interès remuneratori previst a la targeta revolving amb l’interès “normal o habitual, en concorrència amb les circumstàncies del cas i la llibertat existent en la matèria” (STS nº 869/ 2001, de 2 d’octubre). Per fer aquesta comparació, es pot recórrer a les estadístiques publicades pel Banc d’Espanya sobre el tipus d’interès mitjà que apliquen les entitats de crèdit en préstecs personals al consum.

2.- L’interès ha de ser notablement superior a l’interès normal del diner i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas. Segons el Tribunal Suprem, l’entitat financera ha de justificar la concorrència de circumstàncies excepcionals que expliquin l’aplicació d’un interès notablement superior al normal per a aquest tipus d’operacions.

A títol d’exemple, en el cas examinat per aquesta sentència del Tribunal Suprem, s’considera abusiu l’interès remuneratori del préstec personal revolving del 24,6% TAE. Aquí us deixem l’enllaç per si voleu llegir la sentència íntegra. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Supremo-anula-por-usurario-un-prestamo-al-consumo-al-24–de-interes

Esteu afectat per aquest tipus de producte? Poseu-vos en contacte amb el nostre despatx d’advocats i us indicarem com procedir.

Call Now Button