93 168 65 07 / 640 164 819

Aquest client va acudir al nostre bufet d’advocats perquè la companyia d’assegurances del seu vehicle (Reale) no havia volgut fer-se càrrec de la reclamació pels danys personals soferts en un accident de trànsit, culpa d’un tercer, argumentant que no existia relació de causalitat entre les lesions que havia patit i l’accident.

La companyia d’assegurances del vehicle causant de l’accident (Catalana Occidente) tampoc va accedir a indemnitzar de manera amistosa el nostre client, ja que també considerava que les lesions no estaven relacionades amb l’accident.

El primer pas per presentar la demanda judicial era realitzar una pericial mèdica per determinar tant l’abast de les lesions com la relació de causalitat entre la caiguda en moto i els danys soferts. Així mateix, amb aquest informe podíem quantificar econòmicament les lesions, seguint el que estableix el barem de la Llei 35/2015 del 22 de setembre.

Un cop celebrat el judici i avaluada tota la prova, el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sabadell va acordar condemnar a Catalana Occidente a pagar al lesionat un total de 4.824,24 euros, més els interessos legals des del moment de l’accident.

Negar la mecànica de l’accident i obligar el lesionat a acudir als Tribunals està sent una tendència imperant entre les companyies d’assegurances. Això es deu a que molts dels lesionats, malgrat tenir raó, els desincentiva el fet d’haver d’interposar una demanda judicial, ja sigui pels costos que això suposa, el temps o les molèsties.

Cal dir que en cas d’accidents de trànsit, les assegurances tenen una cobertura de defensa jurídica que ens permet triar un advocat i procurador particular, amb un límit màxim que acostuma a cobrir la majoria de les reclamacions. És a dir, que les despeses d’advocat i procurador quedaran cobertes en la majoria de les reclamacions. És cert que haurem d’avançar el cost de les pericials, però aquest desemborsament el podrem recuperar si hi ha condemna en costes i en tot cas, si obtenim una indemnització, sempre ens servirà per ressarcir-nos d’aquest tipus de despeses.

A més a més, és molt poc probable que un Jutge desestimi una reclamació quan el lesionat ha seguit un tractament mèdic des de l’accident fins a la data de recuperació. Per tot això, és recomanable que en cas que la vostra companyia d’assegurances o la companyia contrària consideri que no està provat el nexe causal entre l’accident i les lesions, consulteu la viabilitat de la reclamació amb un advocat especialitzat en accidents de trànsit.

Call Now Button